CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно сиси

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно сиси
v ptch letech oekvat (mon i dlouhodob) pokles slunen aktivity.

Nkter mdia se toho hned chytla a zaala pedpovdat nstup mal doby ledov.

Co tedy lze oekvat?

Pedevm dlouhodobj poklesy slunen aktivity nejsou nim vjimenm.

Takov udlosti byly zaznamenny ji v minulosti pomoc rekonstrukc slunen aktivity z proxy dat.

Z nedvn minulosti lze uvst nap.

Maunderovo minimum slunen aktivity (1645-1715 Spoererovo minimum (1450-1540) nebo Daltonovo minimum (1790-1820).

Analzy ovem ukazuj, e za poslednch cca 8000 let bylo takovch epizod piblin 18 a za tu dobu zhruba tvrtinu asu proilo Slunce prv ve stavu nzk aktivity.

Nejde tedy v principu o nic novho ani mimodnho.

Nkter z tchto epizod poklesu slunen aktivity zejm vedly v minulosti i k uritm zmnm klimatu, kter dnes znme pod nzvem mal doby ledov.

Mon proto se tak v tisku objevily informace typu.

Na Zemi zane bhem deseti let mal doba ledov.

I kdy pedstava vymizen 11-letho slunenho cyklu vypad hroziv, je teba si uvdomit, e zmny pkonu slunenho zen k Zemi jsou v rmci tohoto cyklu jen asi /-0,5 W/m2, co p prmrnm pkonu slunenho zen cca 1366 W/m2 in pouze /-0,04.

Pkon slunenho zen k Zemi je tedy prakticky konstantn, bez ohledu na fzi 11-letho slunenho cyklu.

Odhaduje se, e dlouhodob pokles slunen aktivity, podobn Maunderovu minimu, by znamenal systematick pokles pkonu slunenho zen asi o 0,05 a 0,1, tedy piblin o 1 W/m2.

Celkov antropogenn vliv na klima (oproti situaci v pedindustrilnm obdob) je vak dnes odhadovn ji na 1,6 W/m2 a v blzk budoucnosti zejm dle zvolna poroste.

A prv tento faktor je tm, co by zejm odliovalo souasnou situaci od nap.

Maunderova minima slunen aktivity.
Read more

Порно онлайн hd

Videos I like, filters 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 720p 1080p 720p 720p 1080p 1080p 720p…

31 Dec 2019, 16:11

Порно ебля

Cp
31 Dec 2019, 23:31

Порно душ

Video, Girl
31 Dec 2019, 02:03

Самое красивое порно

Porno, Photo, Boy
31 Dec 2019, 01:47
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>